Στοχοθέτηση για Ανάπτυξη - 2Grow

Στοχοθέτηση για Ανάπτυξη

Ποια είναι η σημασία της διαδικασίας στοχοθέτησης στα αποτελέσματα μιας επιχείρησης;
Πως μπορούμε να αυξήσουμε τα αποτελέσματά μας και τα αποτελέσματα της ομάδας μας μαθαίνοντας να βάζουμε τους σωστούς στόχους;

Train the Trainer 1 - 2Grow

Train the Trainer 1

Τι είναι αυτό που όταν το μοιράσεις πολλαπλασιάζεται και μεγαλώνει αντί να διαιρείται και να μειώνεται ? Η Γνώση !
Έχουν ειπωθεί πολλές παροιμίες και γνωμικά όπως η φράση «Η γνώση είναι δύναμη» που πρωτολέχθηκε από τον Άγγλο φιλόσοφο Francis Bacon και χρησιμοποιείται...

Presentation skills - 2Grow

Presentation Skills

Πολύ συχνά χρειάζεται να μιλάμε μπροστά σε κοινό. Πολύ συχνότερα από ότι συνειδητοποιούμε. Και αρκετές φορές διαπιστώνουμε ότι τελικά δεν κάναμε και πολύ καλή δουλειά… το ακροατήριό μας δεν συγκράτησε...

Συναισθηματική Ανθεκτικότητα - 2Grow

Συναισθηματική Ανθεκτικότητα

Στο συγκεκριμένο μάθημα θα έχουμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε τι σημαίνει ο όρος Ανθεκτικότητα και πως μπορεί να συμβάλει στη θωράκιση του εαυτού μας και στην ενδυνάμωση μας. Σε τι συνθήκες μπορεί κάποιος να αναπτύξει την ...

Ισολογισμοί για μη Οικονομικούς - 2Grow

Ισολογισμοί για μη Οικονομικούς

Ο Ισολογισμός είναι ο καθρέφτης της υγείας μιας εταιρίας. Ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση να έχετε κατανοήσει αυτό το σημαντικό επιχειρηματικό εργαλείο.

Τηλεργασία και Καθημερινή Διαχείριση - 2Grow

Τηλεργασία και Καθημερινή Διαχείριση

Αυτό το μάθημα δημιουργήθηκε για να καλύψει τις βάσεις της τηλεργασίας για επιτυχημένη ομαδική συνεργασία και συνεχή παραγωγικότητα, με ιδιαίτερη προσοχή στην εργασία και επικοινωνία ομάδων εξ’αποστάσεως.

Design Thinking Vol1 - 2Grow

Design Thinking Vol1

Το Design Thinking είναι μια συστηματική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων και στη δημιουργία νέων ευκαιριών. Το μάθημα στοχεύει να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με το Design Thinking και να τους βοηθήσει πρακτικά να κάνουν τα πρώτα βήματα στην εφαρμογή του.